Accions

Contraexemple

De Wikisofia

 En filosofia de la ciència, qualsevol exemple que mostra un cas concret contrari a la generalització d'una hipòtesi. L'enunciat «aquest compost de sal de sodi no crema amb flama groc-ataronjada» és el contraexemple, i la refutació, de «tots els compostos amb sals de sodi cremen amb flama groc-ataronjada».

Un raonament és un contraexemple d'un altre si té igual forma lògica que aquest, però amb les premisses veritables i la conclusió falsa. La seva utilitat consisteix que demostra la invalidesa formal d'un raonament.

En el següent exemple:

  • Si el "Quixot" és un clàssis, llavors és una obra important
  • El "Quixot" és una obra important
——————————————————————————
  • Per tant, el "Qixot" és una obra important

el raonament té premisses i conclusió veritables, però és lògicament invàlid. La seva invalidesa es posa de manifest amb el següent contraexemple, amb igual forma lògica,

  • P→Q
  • Q
————
  • P


però amb premisses veritables i conclusió falsa.


  • Si el "Quixot" el va escriure Shakespeare, llavors és un clàssic
  • El "Quixot" és un clàssic
——————————————————————————
  • Per tant, el "Qixot" el va escriure Shakespeare


La interpretació de la mateixa fórmula lògica fa evident que tal raonament admetria premisses veritables i conclusions falses. Aquests aparents raonaments amb tan greus inconvenients no interessen ni a la ciència ni a ningú.