Accions

Constant

De Wikisofia

(del llatí constés, romandre, mantenir-se sòlidament)

Signes o símbols del llenguatge lògic, el valor o el sentit dels quals no varia. Són constants les connectives i els quantificadors. En lògica de predicats, són constants també les lletres de predicat (P,Q,R,...) i les constants d'individu (a, b, c...), que són els noms d'un objecte o individu. Comparades amb les variables, aquestes representen els objectes que parlen els enunciats, i aquelles la manera com es parla d'ells.