Accions

Coneixement discursiu

De Wikisofia


El coneixement que s'obté a través de la reflexió; s'oposa, per tant, a coneixement intuïtiu. En el coneixement discursiu la ment coneix com per etapes, recorrent diversos enunciats o proposicions, enllaçats entre si per raonaments. Aquests raonaments poden ser inferències immediates o poden ser raonaments lògics encadenats mitjançant successió de premisses i conclusions, escrits en llenguatge natural o formal.

S'anomena discurs racional a una successió de raonaments sobre un mateix tema o qüestió.

Vegeu diànoia.