Accions

Condicions de possibilitat

De Wikisofia


Pròpiament condicions de possibilitat d'un objecte conegut (com a conegut), és el conjunt d'elements que cal tenir en compte per a explicar per què arribem a conèixer alguna cosa. Elements d'aquest conjunt poden ser totes les condicions necessàries i suficients que permetin que alguna cosa existeixi, i tots aquells factors materials o empírics, per part del subjecte i de l'objecte, que poden explicar com alguna cosa arriba a ser coneguda. Però com l'expressió conté una certa radicalitat, es refereix amb major propietat a les últimes condicions que fan possible conèixer alguna cosa, des del punt de vista filosòfic. Fins i tot pot anomenar-se tasca pròpia de la filosofia a la labor d'investigar les últimes condicions de possibilitat del coneixement de la naturalesa, del coneixement en general, de la racionalitat, de la funció i sentit del llenguatge, de la comprensió de nocions fonamentals per a la vida humana, com el just i l'injust, o el bell, etc.

Kant va desenvolupar un sistema filosòfic basat en el supòsit de l'existència de condicions transcendentals de tota experiència possible en la Crítica de la raó pura (veg. cita 1 i cita 2).