Accions

Com si, filosofia del

De Wikisofia

Hans Vaihinger

Filosofia proposada pel kantià Hans Vaihinger, i que exposa en el seu llibre Die Philosophie des Als-Ob [La filosofia del «com si»] (1911), a la qual també es dóna el nom de ficcionalisme. Totes les hipòtesis científiques, i àdhuc les afirmacions de la mateixa filosofia, han de ser considerades ficcions o constructes de la ment, que es corresponen amb un món platònic, del que no sabem si s'ajusta o no als fets. Com que no sabem positivament que siguin falses, cal tractar-les «com si» fossin veritables.