Accions

Coimplicació

De Wikisofia

La connectiva «si i només si», o el bicondicional. En lògica d'enunciats és símbol també d'equivalència.

[math]p\leftrightarrow q[/math]


Taula del bicondicional
[math]p q[/math] [math]p\leftrightarrow q[/math]
1 1 1 1 1
1 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0


«”p si i només si q” és vertader quan p i q són tots dos vertaders o tots dos falsos; en els altres casos, és fals».


Exemple:

Si p = ets «feliç» i q = «estimes», l'enunciat «ets feliç si i només si estimes», o «ets feliç sempre que estimis» és veritat quan «ets feliç i estimes» i quan «ni ets feliç ni estimes», però és fals si és veritat una d'ambdues coses i no l'altra.