Accions

Científic

De Wikisofia

En general, sinònim d'objectiu i empíricament fonamentat, com a oposat a subjectiu i dogmàtic. En sentit més estricte, tot allò, persona o cosa, que d'alguna manera participa d'alguna de les característiques fonamentals del coneixement científic, sobretot de les del mètode científic.