Accions

Causa aequat effectum

De Wikisofia

GEN.

Adagi de la tradició filosòfica escolàstica, que recorda que la causa ha de ser almenys igual, o superior, al seu efecte, i, més estrictament, d'acord amb Aristòtil, que la causa eficient ha de mantenir certa semblança formal amb l'efecte; d'aquí que causa eficient i formal, en molts casos, coincideixin.

Vegeu termes relacionats.