Accions

Condició necessària

De Wikisofia

La condició que fa suposar que, si no es produeix determinat esdeveniment, no és possible que es produeixi un altre determinat esdeveniment. Segons la lògica, B és condició necessària de quan, sempre que A és veritable ha de ser-ho també B; o bé, si B no és veritable, no pot ser-ho tampoc A. Aquesta necessitat l'expressa lògicament el condicional: «Si A, llavors B», o [math]A \rightarrow{B}[/math], i sobretot mitjançant l'expressió «Si no B, llavors no A», o bé [math]¬B \rightarrow{¬A}[/math].


Veg. exemple ↓

«L'oxigen (B) és necesariopara la vida (A)» significa que sense oxigen no hi ha vida, o bé que [math]¬B \rightarrow{¬A}[/math], la qual cosa equival a [math]A \rightarrow{B}[/math]..

No és condició suficient per a viure, perquè es requereixen, a més, altres coses. Així mateix, «ser un felí és una condició necessària, o una necessitat, per a tot gat», mentre que no n'hi ha prou amb ser felí per a ser un gat, ja que es requereixen altres condicions. «Tret que estudiïs cada dia diverses hores, no faràs una bona carrera», equival a «si no estudies cada dia diverses hores, no faràs una bona carrera», igual com «només si estudies cada dia diverses hores faràs una bona carrera». Allò a què es refereixen les expressions «tret que» i «només si» són condició necessària de fer una bona carrera.

La suma de condicions necessàries d'alguna cosa és igual a la seva condició suficient i una única condició necessària és també suficient. Les expressions «tret que...» i «només si...» formulen una condició necessària, raó per la qual, en un condicional, han d'escriure's com a conseqüent.

Vegeu condició necessària i suficient.