Accions

Autor

John J. C. Smart

De Wikisofia

Smart.jpg

Avís: El títol a mostrar «John J. C. Smart» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Smart, John Jamieson C.».

(John Jamieson Carswell Smart)

Filòsof australià nascut a Cambridge en 1920. Va estudiar a Glasgow i en el Queen College d'Oxford, on més tard va ser professor entre 1948 i 1950. Posteriorment va ser professor a la Universitat d'Adelaide (1950-1972), a la Universitat de la Trobe, i des de 1976 en la Research School of Social Sciences de la Universitat de Canberra, de la qual ha estat professor emèrit fins a la seva mort, succeïda el 6 d'octubre de 2012.

La seva reflexió filosòfica s'inscriu en la mateixa tradició de la de Quine, però Smart adopta la posició d'un realisme científic i fisicalista i d'un materialisme radical, que contraposa a tota forma de instrumentalisme o de concepció antropocèntrica del coneixement. Segons Smart, ja que el món es comporta com si les entitats físiques realment existissin, la millor explicació és la que sosté que realment existeixen i que, per tant, no són constructes imaginaris ni meres convencions o ficcions instrumentalistes. En ètica defensa l'utilitarisme de l'acte, segons el qual el caràcter bo o dolent d'una acció depenen de les seves conseqüències o efectes sobre el benestar i la felicitat general. En l'àmbit de la filosofia de la ment i del problema de la relació ment-cos defensa la teoria materialista de la identitat dels estats mentals i dels estats cerebrals: els estats mentals són estrictament idèntics als estats o processos neuronals (per exemple, tenir un dolor és equivalent a tenir activades les fibres C ), de manera que defensa la possibilitat de reduir els estats mentals als estats físics. Aquesta posició és coneguda com a central state materialism.