Accions

Autor

Gotthold Ephraim Lessing

De Wikisofia

Lessing2.gif

Avís: El títol a mostrar «Gotthold Ephraim Lessing» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Lessing, Gotthold I.».

Escriptor i pensador alemany. Va néixer a Kamenz (Saxònia), fill d'un pastor protestant. Va estudiar teologia i filosofia en Leipzig. Va viure un temps en Breslau. En 1748 es va traslladar a Berlin, ciutat en la qual va residir la major part de la seva vida, encara que en 1760 es va traslladar a Hamburg i en 1770 a Woltenbüttel, on va exercir el càrrec de bibliotecari ducal. Va morir a Brunswick. És una de les figures clau de la Il·lustració alemanya. A Berlín va conèixer a Voltaire, va entaular amistat amb Friedrich Nicolai i amb el filòsof Moses Mendelssohn (amb qui va publicar Pope ein Metaphysiker en 1755) i va estudiar la filosofia de Spinoza i Leibniz. A més de la seva preocupació per qüestions estètiques (en l'àmbit de la qual la seva obra va tenir una influència decisiva en la literatura alemanya), Lessing es va ocupar també de filosofia de la religió. En aquest aspecte va mantenir posicions que, encara que poc elaborades, li van fer portaveu de la filosofia il·lustrada, contribuint a la lluita contra la teologia obscurantista i contra la religiositat supersticiosa.

Va prosseguir les reflexions pròpies del període il·lustrat sobre les relacions entre religió natural i religió revelada, i va sostenir que no és possible l'afirmació simultània de la veritat històrica i de la veritat filosòfica referent a les narracions religioses, a les quals a més criticava pel seu constant recurs a l'expedient del miracle. A causa d'aquella incommensurabilitat entre els fets narrats i les seves explicacions teòriques, menyspreava la interpretació dels textos. Per això, afirmava que cal pensar la religió des de la filosofia, és a dir, sotmetre-la a la raó. Afirmava que la raó ja ha aconseguit el seu estadi de maduresa i havia de superar el primer estadi de la mera Revelació pròpia de l'Antic Testament –en què la moralitat es regeix per premis i càstigs, i que és pròpia d'una edat infantil del desenvolupament de la història humana–, però també ha de superar el segon estadi representat pel Nou Testament –en què la moralitat es funda en l'esperança en una vida eterna– per a aconseguir, en un tercer estadi, un fonament de la moralitat basat en la pura racionalitat humana per a dirigir-la cap a la perfecció de la humanitat a través d'una religió racional. Amb això introdueix la idea clau de la historicitat de la raó, de la naturalesa i de la humanitat, que identifica amb la divinitat. Si en la infància i minoria d'edat de la humanitat –encara mancada del desenvolupament de la raó– aquesta necessita la Revelació, ja ha arribat l'època en què ha de trobar-se el seu autèntic significat i aconseguir l'estadi racional i ètic.

G.I. Lessing

Per a Lessing, home religiós, però oposat a la superstició i defensor de l'hegemonia de la raó, Déu és el desplegament de la naturalesa i la humanitat en la seva història, que coincideix amb el desplegament de l'eticitat. Amb això s'assembla a la filosofia de Spinoza, la qual cosa va provocar una gran disputa amb el filòsof Jacobi (l'anomenada disputa del panteisme), de gran importància per a la cultura europea, i donava solidesa a les bases d'un pensament de la relació ontològica de Déu. la naturalesa i la història. D'altra banda, en tant que Naturalesa, Història i Déu apareixen estretament units en la seva filosofia, i aquesta unitat marca un lent emergir cap a la perfecció ètica, per què no acceptar l'ancestral creença en la palingenesia o metempsicosi? (veg. citació). Aquesta tesi permet l'esperança de l'autèntica realització de la perfecció ètica per part de cada individu, no només de la història de l'espècie.

Ha de considerar-se, també, la possible influència en les especulacions sobre els tres estadis de Lessing de la concepció trinitaria no cristocèntrica de la història elaborada per Joaquim de Fiore. (Influència que també es pot rastrejar en Schelling, Fichte, Hegel, en la llei dels tres estadis –teològic, metafísic i científic– de Comte, i en les tres etapes històriques fonamentals –comunisme primitiu, societat de classes i comunisme final– que concep el marxisme).