Accions

Recurs

Cita de Lessing: la metempsicosi

De Wikisofia

Per què no haig de poder tornar al món mentre sigui capaç d'adquirir nous coneixements, noves aptituds? Per ventura faig tant camí d'una sola vegada que no val la pena tornar? .(...) Què passaria si fos cert que la gran roda lenta que va apropant al gènere humà a la seva perfecció solament s'engegués mitjançant petites rodes més ràpides, cadascuna de les quals aportés aquí precisament la seva particularitat? No és una altra cosa el que succeeix! El mateix camí pel qual arriba a la seva perfecció la humanitat ha de caminar-ho cada home (...) Per què no ha de presentar-se en aquest món cada individu més d'una vegada? Aquesta hipòtesi és potser ridícula perquè és la més antiga i per haver donat amb ella de seguida la intel·ligència humana?

Lessing, L'educació del gènere humà.

Original en castellà

¿Por qué no he de poder volver al mundo mientras sea capaz de adquirir nuevos conocimientos, nuevas aptitudes? ¿Acaso hago tanto camino de una sola vez que no vale la pena volver? .(...) ¿Qué pasaría si fuese cierto que la gran rueda lenta que va acercando al género humano a su perfección solamente se pusiese en marcha mediante pequeñas ruedas más rápidas, cada una de las cuales aportase ahí precisamente su particularidad? ¡No es otra cosa lo que sucede! El mismo camino por el que llega a su perfección la humanidad ha de caminarlo cada hombre (...) ¿Por qué no ha de presentarse en este mundo cada individuo más de una vez? ¿Es quizás ridícula esta hipótesis por ser la más antigua y por haber dado con ella en seguida la inteligencia humana?