Accions

Autor

José Gaos

De Wikisofia

Gaos.gif

Avís: El títol a mostrar «José Gaos» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Gaos, José».

Filòsof espanyol de naixement (Gijón) i mexicà d'adopció (1941) després d'haver-se d'exiliar a causa de la guerra civil espanyola. De clara orientació orteguiana; estudia a Madrid, es doctora amb una tesi sobre Husserl i és nomenat catedràtic d'Institut en León (1938) i professor de la Universitat de Saragossa i de Madrid (1938), on es relaciona amb Ortega y Gasset, García Morente, Besteiro i Zubiri, i és rector d'aquesta mateixa universitat de 1936 a 1939. A la fi de 1938 viatja a Mèxic, juntament amb molts altres intel·lectuals i filòsofs republicans exiliats, i destaca allí com un dels principals representants de la filosofia d'Ortega (es considera ell mateix el seu «deixeble més fidel i predilecte» i és, certament, el més orteguià dels filòsofs espanyols exiliats, membre de la denominada «Escola de Madrid» i de l'anomenada «herència d'Ortega», a la qual pertanyen també Recasens, Siches, Granell, Ayala i Zambrano), primer en el Col·legi de Mèxic (abans La Casa d'Espanya a Mèxic), per les seves activitats com a Director del Seminari per a l'Estudi del Pensament Hispà-Americà, i després com a professor de la Universitat Autònoma de Mèxic i mestre reconegut de diverses generacions de filòsofs i intel·lectuals llatinoamericans (el més conegut de tots ells és Leopoldo Zea). És autor d'una important obra filosòfica (20 volums i moltes i molt conegudes traduccions; la més famosa, L'ésser i el temps, de Heidegger, en 1951). En 1980, es va crear en la UNAM la «Càtedra José Gaos»; Donald Davidson va ser el seu primer professor visitant.

La seva obra més important i original és De la filosofia (1962), llibre en què publica les lliçons del seu últim curs com a professor. Una de les característiques del seu pensament filosòfic, del que d'altra banda no resulta aliè l'agnosticisme i el relativisme, és el seu interès per la història (problema central de la seva filosofia és el fet de la diversitat d'opinions en filosofia): una filosofia és sempre la filosofia de la seva història. Participa així de la postura dels filòsofs llatinoamericans que atorguen a les nocions de «circumstància» i «perspectiva» orteguianes la funció de condicionants fonamentals de la pròpia història i cultura, i es plantegen la possibilitat d'una filosofia del que és mexicà i del que és específicament hispanoamericà. (vegeu el text).


Vegeu filosofia llatinoamericana.