Accions

Autor

Leopoldo Zea

De Wikisofia

Zea.jpg

Avís: El títol a mostrar «Leopoldo Zea» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Zea, Leopoldo».

Filòsof mexicà, nascut a Mèxic, en 1912; va ser deixeble de A. Cas, i va ser influït per Samuel Ramos i José Gaos. Va ser professor de la Universitat nacional de Mèxic i fundador del Col·legi d'Estudis Llatinoamericans en la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM, i del Centre Coordinador i Difusor d'Estudis Llatinoamericans. Va ser també director de «Quaderns Americans». Preocupat per la història de les idees a Amèrica Llatina, desenvolupa en les seves obres, recolzant-se en la idea orteguiana de la «circumstància» –«Jo sóc jo i la meva circumstància i si no la salvo a ella no em salvo jo»–, la possibilitat d'una filosofia mexicana original, basada en l'existència d'una cultura mexicana específica, i en general d'una filosofia pròpiament llatinoamericana. Amb aquest plantejament de Zea, sobre l'autenticitat d'una filosofia llatinoamericana, polemitzen principalment Augusto Salazar Bondy, amb Existeix una filosofia de la nostra Amèrica? (1968),i Luis Villoro, els qui qüestionen el sentit d'una filosofia llatinoamericana; el primer, perquè no hi ha hagut originalitat en existir dependència i subdesenvolupament; el segon, per la raó que la filosofia planteja problemes universals i no particulars.

Vegeu filosofia llatinoamericana.