Accions

Agnosticisme

De Wikisofia

(αγνωστικισμός) Del grec α (a privativa) i γνώσις (gnōsis, coneixement), literalment: sense coneixement, no saber, ignorar) Terme encunyat per Thomas Henry Huxley (1825-1895), en 1869, per a diferenciar el seu sistema d'idees del dels metafísics, en el si de la Metaphysical Society, que mantenien poder provar l'existència de Déu o sostenien la racionalitat de la fe. En general, suposa l'afirmació que no cal creure en allò per a això no existeixen suficients proves. En sentit estricte, sol entendre's com l'afirmació que no és possible afirmar racionalment l'existència de Déu ni la seva no existència (veg. text de Huxley 1 i veg. text de Huxley 2).