Accions

Autor

Cal·licles

De Wikisofia

Atenas.gif

(en grec Καλλικλῆς)

Ciutadà grec, probablement atenès, pertanyent al cercle dels sofistes, vinculat especialment a Gòrgies. No existeix cap documentació relativa a aquest personatge que solament ens és conegut perquè apareix com una figura clau en el Gòrgies de Plató. Fins i tot s'ha dubtat de la seva existència i se l'ha considerat simplement com una figura inventada per Plató per a exposar les tesis sofistes més exagerades sobre la contradicció entre physis i nomos. Uns altres han suggerit que era el nom d'una màscara creada per Plató per a algun personatge més conegut, com Críties o Alcibíades. No obstant això, ja que en el diàleg platònic se'ns donen moltes dades sobre Cal·licles (al que es caracteritza com un jove ric i aristòcrata, relacionat amb Donem i amic d'Andró), sembla que, tal personatge, realment va existir. Cal·licles sostenia que la filosofia ha de ser estudiada, solament, per a la pròpia educació, raó per la qual recomana el seu estudi en l'edat juvenil, però la desaconsella en la maduresa, ja que impedeix als homes fer-se experts en els negocis. Però l'aspecte més rellevant del pensament de Cal·licles és l'absoluta oposició entre naturalesa i convenció (entre physis i nomos). Per a ell, la justícia, tal com és generalment entesa, és solament una mera convenció humana, fruit de la imposició dels més febles, és a dir, de la majoria. Les lleis i normes de conducta (els nomoi) són antinaturals. L'autèntica justícia és la que procedeix de les lleis de la naturalesa i, com podem veure al món animal, és la llei del més fort. Per això, per Cal·licles és just que el més fort domini al més feble. Això, que en la conducta entre els individus no és acceptat per la moral dels febles (que s'imposen solament pel seu nombre, perquè són la majoria), regeix en canvi en les relacions entre els Estats. L'home millor, el més fort, ha de regir-se solament pels seus propis plans i no ha de preocupar-se per les normes socials de la majoria. Es regeix només pel seu propi plaer (hedonisme), tendeix cap al predomini sobre els altres, menysprea l'autocontrol i la seva única regla és el seu propi talent. El plaer, acompanyat per la força, constitueix –segons Cal·licles– l'autèntica areté i condueix a la felicitat. Contra aquests arguments el Sòcrates del diàleg platònic replica que en una democràcia, ja que la majoria són els que fan les lleis, són els elements més forts, i seguint el raonament de Cal·licles, aquestes lleis seran naturalment bones i conformes a la naturalesa.

Atès que, en el diàleg Gòrgies, Plató retrata amb molta vivesa a Cal·licles, alguns autors han suggerit que sentia una secreta simpatia pels raonaments d'aquest i, fins i tot, s'ha dit que «Cal·licles és un retrat de la personalitat reprimida de Plató». Tanmateix, no sembla probable que això sigui cert. S'ha assenyalat també la forta influència de Cal·licles sobre Nietzsche.