Accions

Autor

Boeci de Dacia

De Wikisofia

Boecidedacia.png

Filòsof danès -suec escolàstic del s. XIII (no ha de confondre's amb el filòsof romà Boeci del segle V), conegut sobretot per ser un dels defensors, juntament amb Sigerio de Brabant, de l'anomenat averroisme llatí. Mestre també, com aquest últim, de la Facultat d'Arts de París, va sostenir amb més rigor encara l'autonomia de la filosofia respecte de la teologia.

La tradició, des d'Anselm de Canterbury, havia sostingut la idea d'una «fe que busca entendre», però només en el s. XIII es presenta obertament el conflicte entre filosofia i teologia, després de la irrupció de totes les obres d'Aristòtil en l'occident llatí, acompanyades de comentaris àrabs, especialment els 21 d'Averrois. Sosté Boeci de Dacia que la veritat pertany a la fe, però la revelació res té a veure amb la filosofia, pel que es considera que defensava la teoria de la doble veritat.