Accions

Atributs divins

De Wikisofia

Són les propietats de la naturalesa divina, en la mesura que pot conèixer-les la ment humana. Els escolàstics les denominaven «noms divins»: infinitat, omnipotència, omnisciència, eternitat, perfecció infinita, etc. Sobre tals «noms» de Déu sorgeix la qüestió de què poden significar realment, en referir-se a alguna cosa que és, per definició, totalment transcendent. La doctrina clàssica escolàstica de l'analogia és un intent de respondre a aquesta qüestió.