Accions

Assimilació

De Wikisofia

Un dels dos mecanismes fonamentals, juntament amb l'acomodació, amb els quals Piaget descriu el procés d'adquisició de la intel·ligència en el nen. Com a procés adaptatiu que és, el desenvolupament de la intel·ligència és descrit per aquest autor com una successió d'adaptacions de l'objecte al subjecte i d'acomodacions del subjecte a l'objecte.

L'assimilació és la incorporació de les dades que ofereix l'experiència en el marc d'una estructura de coneixement, d'una manera semblada a com, en la nutrició, s'assimilen elements exteriors incorporant-los al propi organisme (veg. exemple).