Accions

Acomodació

De Wikisofia

Un dels dos mecanismes fonamentals, juntament amb l'assimilació, amb els quals Piaget descriu el procés d'adquisició de la intel·ligència en els nens. L'acomodació consisteix en la modificació que l'objecte causa en les estructures de coneixement del subjecte. El resultat d'una acomodació és la variació de l'esquema (veg. exemple).