Accions

Ars combinatòria

De Wikisofia

En sentit estricte, el càlcul de les agrupacions. En la història de la filosofia, s'aplica, no obstant això, al procediment ideat per Ramon Llull, segons el qual, mitjançant una combinació mecànica de cercles i diagrames, que representaven conceptes bàsics, es podia expressar en un llenguatge suposadament universal les veritats fonamentals de la fe cristiana i els seus raonaments corresponents. Sobre aquest tema va escriure Llull diverses Ars Magna o diverses redaccions sobre aquests procediments combinatoris, als quals s'atribueix una certa relació amb la lògica. Possiblement el seu major mèrit històric sigui que sembla haver inspirat a Leibniz en la seva idea de trobar una characteristica universalis.