Accions

Recurs

Exemple d'argument independent

De Wikisofia

Siguin els enunciats

[math](P\rightarrow{Q}), (Q\rightarrow{R}), ¬R, \models P?[/math]

la taula de veritat prova que l'enunciat P és independent de la resta d'enunciats:

E3491-6.gif