Accions

Analiticitat

De Wikisofia

Concepte a causa de la distinció que va establir Hume entre relacions d'idees i qüestions de fet. Aquestes últimes es refereixen a la veritat de fet, mentre que les primeres són veritats que es «descobreixen mitjançant una simple operació de l'enteniment». Es relaciona amb la tautologia, la implicació i la sinonímia.