Accions

Recurs

Cita de Huxley sobre l'agnosticisme

De Wikisofia

L'agnosticisme es descriu pròpiament com un credo en la mesura que expressa fe absoluta en la validesa d'un principi que és alhora ètic i intel·lectual. Aquest principi pot determinar-se de diverses maneres, però tots es redueixen al següent: no és correcte que algú digui que està cert de la veritat objectiva d'un enunciat tret que pugui aportar proves que lògicament justifiquin aquesta certesa. Això és el que l'agnosticisme afirma; i, al meu entendre, això és l'essencial de l'agnosticisme.


Del ensayo Agnosticism, de Huxley, citado por A. Castell y D. M. Borchert, An Introduction to Modern Philosophy, Macmillan, Nova York-Londres, 4ª, 1983, p. 216.

Vegeu text més ampli


Original en castellà

El agnosticismo se describe propiamente como un credo en cuanto expresa fe absoluta en la validez de un principio que es a la vez ético e intelectual. Este principio puede determinarse de diversos modos, pero todos se reducen al siguiente: no es correcto que alguien diga que está cierto de la verdad objetiva de un enunciado a menos que pueda aportar pruebas que lógicamente justifiquen esta certeza. Esto es lo que el agnosticismo afirma; y, en mi opinión, esto es lo esencial del agnosticismo. Del ensayo Agnosticism, de Huxley, citado por A. Castell y D. M. Borchert, An Introduction to Modern Philosophy, Macmillan, Nueva York-Londres, 4ª, 1983, p. 216.


Ver texto más ámplio.