Accions

Addició lògica

De Wikisofia

En lògica d'enunciats, regla d'inferència que permet obtenir un enunciat compost, de la forma [math]P\vee Q[/math] a partir d'un solament dels seus elements disyuntos (Per exemple: Si és veritat que «plou», també ho és «plou o fa sol», «plou o fa fred»).

67.png


L'addició entre classes és la suma lògica.