Accions

Addició lògica

De Wikisofia

En lògica d'enunciats, regla d'inferència que permet obtenir un enunciat compost, de la forma [math]\displaystyle{ p\vee q }[/math] a partir d'un solament dels seus elements disjunts (Per exemple: Si és veritat que «plou», també ho és «plou o fa sol», «plou o fa fred»).


Addició lógica:[math]\displaystyle{ \frac{p}{p\vee q} , \frac{q}{q\vee p} }[/math]

L'addició entre classes és la suma lògica.