Accions

Acte moral

De Wikisofia

És l'acte voluntari que es duu a terme en una situació de conflicte entre la raó i el que genèricament pot anomenar-se inclinacions (passions, tendències, sentiments, interessos, desitjos, etc.) tenint en compte la llei moral. A aquest «tenir en compte la llei moral», Kant l'anomena «representació de la llei» i l'acte moral és, segons ell, aquell en què el que és pensat com a objectivament necessari per a la raó s'imposa també a la voluntat com a subjectivament necessari (veg. text). L'acte moral suposa consciència, llibertat i responsabilitat en qui l'executa i, sent tot això, en definitiva, una actuació de l'individu, pot produir-se a vegades un conflicte entre les decisions d'aquest i les necessitats i les imposicions de la societat.

Veg. Acte_moral,_estructura_de_l'