Accions

Responsabilitat

De Wikisofia

(del llatí respondere, respondre, que referit a «actes» significa que s'assumeixen com a autor)

En sentit ampli, maduresa psicològica d'una persona que la fa apta per a realitzar adequadament una tasca determinada i capaç de prendre les decisions pertinents. El dret distingeix entre responsabilitat civil, per la qual s'atribueix a algú com al seu autor l'obligació de reparar per les conseqüències danyoses que es derivin de la seva acció, i responsabilitat penal, per la qual s'imputa a algú l'autoria d'una acció delictiva, per la qual és obligat a rebre una pena.

La responsabilitat moral obliga a un a reconèixer-se autor dels seus actes, davant la pròpia consciència i davant la societat. Tradicionalment es vincula l'existència de responsabilitat moral a l'afirmació de llibertat, de manera que aquesta és condició necessària d'aquella. Una persona és moralment responsable del que ha fet només si hagués pogut actuar de forma diferent a com ho ha fet, i podria haver actuat de forma diferent, si els motius que la van moure a actuar no la van induir de forma determinista.