Accions

Ab esse ad posse valet illatio

De Wikisofia

Un dels principis escolàstics de la conseqüència lògica formal, això és, vàlida per la sola forma entre «proposicions modals». Si un enunciat p és veritable, llavors p és possible; mentre que no és correcte concloure al revés: si p és possible, llavors p és veritable.

Veure modalitats alètiques.