Accions

Topos

De Wikisofia

(en grec, τόπος, lloc)

Segons Aristòtil, un dels accidents de la substància, que defineix com «el límit immediat del cos continent, que està en contacte amb el cos contingut» (veg. citació).

Vegeu lloc.