Accions

Teorema lògic

De Wikisofia


Fórmula lògica que expressa una veritat necessària, o una veritat lògica. És tota expressió lògica que pugui ser deduïda sense premisses.

'

coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"

filled="f" stroked="f">


height:17.25pt'>


src="teoremalogico_arxius/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1025">


En lògica d'enunciats és també una tautologia.