Accions

Teòric-observacional, distinció

De Wikisofia

Distinció usada principalment entre els autors que defensen la concepció heretada de la ciència, amb la qual suposen que hi ha termes merament observables, o bé propietats descriptibles mitjançant termes merament observables, i termes merament teòrics, o propietats de coses descriptibles només mitjançant termes teòrics. «Observable» sol definir-se com allò que està subjecte a l'experiència immediata, que sol precisar-se mitjançant enunciats observacionals, mentre que el «teòric» és el que no pot definir-se com merament observable (veg. exemple). Hi ha autors que afegeixen, entre observacional i teòric, disposicional, que seria aquella propietat que es descriu mitjançant enunciats disposicionals, és a dir, enunciats que es refereixen a propietats no observables de coses observables, com, per exemple «soluble».

La distinció analític-sintètic constitueix un altre aspecte d'aquesta mateixa distinció.