Accions

Simple

De Wikisofia

(del llatí simplex, derivat de semel i plex, doblegat només una vegada; de compositus, fet per composició de parts, i de complexus, fet per reunió de parts)

Aplicat sobretot a les idees, es diu «idea simple» la que no pot descompondre's en una altra, i «idea composta o complexa» la que és divisible en altres simples. La composició s'entén lògica, no gramatical o terminològica. «Pare», per exemple, no és una idea simple, ja que expressa una relació i pot descompondre's en «home que té un fill». El color «vermell» és un exemple d'idea simple. Aplicant aquests adjectius a coses, es diu que una naturalesa o una substància són simples si no es componen de parts; compostes, en cas contrari. Exemples tradicionals de naturaleses simples són, per definició, «Déu», l'«ànima» humana i l'esperit. Tota substància simple és també indivisible.

Vegeu "Simplicitat"