Accions

Senyal

De Wikisofia

Terme semblant a signe, al qual a vegades substitueix. El senyal és el missatge codificat que es transmet a través del canal; així parlem de senyals de tràfic, senyals marítims, etc. En la lingüística americana de l'escola de Bloomfield es tendeix a reduir el signe a un senyal, la missió del qual consisteix a influir en la conducta d'un altre, provocar una determinada reacció, però no implica cap relació de significació (veg. text). La comunicació animal està constituïda fonamentalment per senyals. En el llenguatge humà, la forma imperativa pot funcionar com un senyal, encara que és perfectament possible comprendre una frase imperativa i no realitzar l'acció implicada.