Accions

Sentit dels enunciats

De Wikisofia


Quan «proposició» significa la proposition en anglès, s'interpreta com el significat d'un enunciat (statement), entès aquest com a conjunt de signes constituït segons determinades regles sintàctiques d'alguna llengua, el significat de la qual és la proposició:

El sentit dels següents enunciats:

- mater omnium bonarum artium sapientia est (Ciceró)

- la saviesa és la mare de tot el que és bo

- la sagesse est la mère de tout ce qui est bon

és la proposició «la saviesa és mare de tot el bo».