Accions

Samskara

De Wikisofia

(del sànscrit, ajuntar, conjuminar, posar al costat)

Aquest terme té dues accepcions completament diferents: a) En la tradició védica designa una impressió mental, o residu mental inconscient adquirida a partir dels actes del cos, del pensament o del llenguatge. D'aquesta manera, l'individu mateix, en funció de les seves activitats, determina la seva pròpia condició i teixeix el seu propi destí. En morir, el «cos subtil» que sobreviu és el portador de les petjades del samskara i permet la vinculació que en el procés de la samsâra possibilita la unió entre una existència i la següent. b) En la tradició hindú és el nom que rep un ritu de perfeccionament i purificació que consagra certes etapes de la vida. És una purificació del psiquisme que permet a l'individu que se sotmet al ritu integrar-se en la comunitat socioreligiosa. En aquest sentit és un ritu de pas.

Vegeu salvació, metempsicosi, karma.