Accions

Karma

De Wikisofia

Terme sànscrit que significa acció. És un dels conceptes fonamentals de l'especulació budista, on significa la plena consciència de l'acció que ha de donar els seus fruits en el procés de la transmigració, en el cicle dels renaixements de l'ànima (veg. samsara). Aquesta noció va unida també a la de llei social (veg. dharma). Mitjançant la plena consciència de l'acció, l'home pot superar les condicions de vida inicials derivades del seu dharma i adquirir una vida millor en les següents reencarnacions. No obstant això, la pau veritable s'aconsegueix trencant la llei del karma i interrompent el cicle etern de les reencarnacions. Aquesta mateixa concepció, amb diverses variacions es dóna en l'hinduisme i el jainisme. En el cas d'aquest últim, el karma és entès com una matèria subtil, que és el resultat de les accions de les vides anteriors.

Vegeu filosofia hindú.