Accions

Recurs

Exemple taula veritat 1

De Wikisofia

Les taules de veritat lògiques posen de manifest com les connectives són símbols veritativo-funcionals, o símbols que designen una funció veritativa entre un enunciat compost i els valors de veritat:

Així, per a l'enunciat:

[math]\displaystyle{ p \rightarrow{(p \vee q)} }[/math]

la taula de veritat és

E1658-2.gif