Accions

Recurs

Cita Locke 1

De Wikisofia

(Idees complexes)

Fetes per la ment a partir de les idees simples.

J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, libro 2, cap. 12 (2 vols., Editora Nacional, Madrid 1980, vol. 1, p. 248).