Accions

Recurs

Cita Locke 5

De Wikisofia

(maneres de les idees complexes)

Anomeno modes a aquestes idees complexes que, encara que siguin compostes, no contenen en elles la suposició que subsisteixen per si mateixes, sinó que se les considera com a dependències o accepcions de les substàncies; tals són les idees significades per les paraules triangle, gratitud, assassinat, etc.

J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, libro 2, cap. 12 (2 vols., Editora Nacional, Madrid 1980, vol. 1, p. 251).

Original en castellà

(modos de las ideas complejas)

Llamo modos a esas ideas complejas que, aunque sean compuestas, no contienen en ellasla suposición de que subsisten por sí mismas, sino que se las considera como dependencias o acepciones de las sustancias; tales son las ideas significadas por las palabras triángulo, gratitud, asesinato, etc.