Accions

Recurrència, raonament per

De Wikisofia

Classe de raonament usat en matemàtiques, considerat com el raonament arquetip. Es diu també inducció matemàtica, ja que es tracta d'una inferència que permet passar, d'un nombre finit de casos, a un nombre infinit de casos.