Accions

Reïficació

De Wikisofia

(del llatí res, «cosa»)

Tendència consistent a transformar les relacions socials o les representacions mentals en coses.

Des de la perspectiva marxista, la reïficació (implicada en l'alienació) consisteix en el procés de negació de l'individu dins del sistema productiu de mercaderies, de manera que queda simplement reduït a cosa, víctima del fetitxisme de les mercaderies (veg. text). Des de la perspectiva psicològica, la reïficació apareix com un fenomen patològic que es caracteritza per la reducció de fenòmens mentals, o conceptes abstractes, en coses. En tots dos casos, aquesta noció s'aplica a l'anàlisi de determinades creences col·lectives, d'índole religiosa, per exemple.