Accions

Pseudoenunciat

De Wikisofia


Segons el neopositivisme, presumpte enunciat que no és ni una veritat lògica ni un enunciat empíric susceptible de ser sotmès a verificació. També, enunciats que no són ni veritables ni falsos, sinó només mancats de sentit. En la teoria dels autors neopositivistes sobre els pseudoenunciats, s'adverteix una voluntat decidida de criticar les afirmacions tradicionalment anomenades metafísiques i una voluntat, explícita o implícita, de negar sentit a la metafísica. La raó de la construcció d'enunciats freturosos de sentit, amb la pretensió aparent que ho tingui, prové d'un mal ús de les normes gramaticals més enllà del que permeten els límits del sentit (Ayer) (veg. text) o del que permeten les normes de la sintaxi lògica (Carnap) (veg. text).