Accions

Prototip

De Wikisofia

(del grec προτότυπος format per πρῶτος, primer, originari i τύπος, marca, petjada, motlle, model)

El πρωτότυπον (prototipon) és l'exemplar més perfecte d'una cosa, raó per la qual serveix de model per altres de la seva mateixa classe. Tipus ideal primigeni, és a dir, motlle originari del qual sorgeixen diverses còpies. Equival a la noció d'arquetip. Com a model ideal, en la filosofia de Plató, la noció pot aplicar-se a cadascuna de les idees.