Accions

Proposicions analítiques i sintètiques, quadre de

De Wikisofia

Proposició necessària: la veritable en tot cas; és un enunciat lògicament veritable, constitueix una veritat lògica, o una veritat necessària, o una veritat analítica, o una tautologia, o un enunciat analític, o una relació d'idees, o una veritat de raó.

Proposició contingent: la que descriu fets reals, o possibles, i constitueix una veritat contingent, un enunciat sintètic, una veritat de fet o una qüestió de fet. Pot ser veritable o fals.

Proposició a priori: aquella la veritat de la qual o falsedat és coneguda sense recórrer a l'experiència, per la només anàlisi dels termes que la componen. Pot ser un enunciat analític o un enunciat autocontradictori.

Proposició a posteriori: aquella la veritat de la qual o falsedat només es coneix recorrent a l'experiència. És un enunciat empíric, fàctic o sintètic.

5094.png