Accions

Preconcepte

De Wikisofia

J. Piaget

En general, són els denominats preconceptes perceptius, és a dir, aquelles impressions permanents en el sistema neurosensitiu, resultat de diverses sensacions, amb les quals identifiquem una forma perceptiva, quan aquesta es presenta en una nova sensació. Una forma perceptiva està constituïda pels trets genèrics comuns a diverses coses; a una pilota, per exemple, li correspon una forma perceptiva que un nen petit identifica amb facilitat i distingeix, posem per cas, de la forma perceptiva d'un llapis. Corresponen a un estat de desenvolupament anterior a l'adquisició del llenguatge. Segons Piaget, el nen utilitza preconceptes en l'estadi preoperatiu (de 2 a 7 anys), raó per la qual pot existir ja el llenguatge. Caracteritza el preconcepte com quelcom intermedi entre un concepte general –abstracte– i un concepte individual, molt dependent encara de les dades sensorials immediates.