Accions

Post hoc, ergo propter hoc

De Wikisofia

Fal·làcia que es comet quan es considera que alguna cosa és la causa d'un determinat efecte per la simple correlació (temporal) que es manifesta entre un succés anterior i un altre posterior. Se l'anomena també «fal·làcia de la falsa causa». La correlació pot manifestar una relació causal, però no necessàriament; pot haver-hi altres causes diferents de les que apareixen en la simple relació temporal.

El dia s'aixeca sempre després que la nit ha acabat, però no és la nit causa del dia. Moltes supersticions no tenen un altre fonament que aquesta relació temporal mal entesa causalment. Per exemple, es fumava, a vegades, en començar una conversa, perquè en alguna ocasió anterior començar a parlar fumant va donar origen a una bona conversa o a una amistat. En els jugadors, llançar els daus de determinada manera no és sinó una superstició causada pel reforç d'un èxit ocasional.