Accions

Correlació

De Wikisofia

Relació entre dues o més objectes, esdeveniments o variables qualssevol, que pot definir-se com una simple vinculació recíproca no causal entre les seves característiques o propietats, la intensitat de les quals pot mesurar-se mitjançant una comparació estadística de la freqüència amb què apareixen tots dos factors

veg. exemple ↓

Així, per exemple, existeix una correlació, i no una relació causal, entre el fet de veure futbol en televisió els caps de setmana i l'augment del consum de «pizzes» per a sopar.

Els fets o propietats correlacionats no estan causalment vinculats per una relació de causa i efecte. La relació de causalitat implica la de correlació, però no al revés. Pel mateix, una correlació no exclou una possible relació de causalitat. Les correlacions són accidentals, mentre que les relacions causals són naturals i, en aquest sentit, necessàries. Sempre cal recordar, no obstant això que «correlació no és causació».