Accions

Polimaties

De Wikisofia

El terme grec πολυμαθία designa el saber de moltes coses. Va ser usat per Heràclit per a ridiculitzar la pretensió de saber apel·lant a un ampli conjunt de coneixements dispersos. Kant usa el terme com a sinònim de possessió dels coneixements racionals.