Accions

Polimaties

De Wikisofia

El terme grec πολυμαθία (polimatia) designa el saber de moltes coses. Un polímata (en grec: πολυμαθής) és un individu que posseeix coneixements que abasten diversos àmbits de coneixement (de diverses ciències i arts). En aquest sentir la majoria dels filòsofs de l'antiguitat van ser polímates. Aquesta accepció seria semblant a la denominació «homes renaixentistes» (un exemple clàssic del qual seria Leonardo da Vinci, per exemple)

Aquest terme va ser emprat per Heràclit per a ridiculitzar la pretensió de saber apel·lant a un ampli conjunt de coneixements dispersos. De tant voler conèixer de tot, diu Heràclit (referint-se a Homer), es perd de vista la necessitat d'apel·lar al logos i al coneixement de la physis.

Kant usa el terme com a sinònim de possessió dels coneixements racionals.