Accions

Per se notum

De Wikisofia

Expressió llatina, d'origen escolàstic, que significa «conegut per si mateix». S'aplica als enunciats que després es van anomenar analítics.