Accions

Pansomatisme

De Wikisofia

Concepció segons la qual totes les entitats són cossos. Per això es coneix també com corporeïsme universal. Va ser defensat per alguns filòsofs grecs, com els atomistes o els estoics, i va ser reactualitzat per Hobbes (veg. text) i per alguns filòsofs mecanicistes.